Úvod

Dobrošov

Obec Dobrošov leží 8 km východně od města Náchoda ve směru na Nový Hrádek. Sousedí s dvěma obcemi, směrem od města Náchoda s obcí Jizbice, která je vzdálená 2 km a za Dobrošovem po 3 km se nachází obec Česká Čermná. K Dobrošovu patří osady: Amerika, Polsko, Potoky a Rozkoš. Dobrošov je jednou ze vstupních bran do Orlických hor, leží ve výšce 580 m.n.m.. Dobrošov je malá obec, co by kamenem přehodil a přezdívá se ji obydlená zatáčka. Dobrošov správně spadá pod Městský úřad Náchod, má zhruba 100 stálých obyvatel a chatařů nepočítaně. V okolí obce se nacházejí známé turistické cíle: Jiráskova chata s rozhlednou na nejvyšším místním bodě ve výšce 622 m.n.m. a nedokončená pevnost Dobrošov z let 1937-38 s lehkým a těžkým opevněním, která měla zadržet nepřátelská vojska na hranicích, než přijdou na pomoc spojenecká vojska Francie a Ruska. Nejzajímavějším objektem opevnění je pěchotní srub Březinka postavený v roce 1937, který je dobově vybaven. Návštěvu vřele doporučujeme.

V obci se dá dobře sportovně vyžít: za hasičskou zbrojnicí se nachází Malé hřiště s asfaltovým povrchem, kde se dá hrát fotbal, basketbal, tenis a další hry. Na vrcholu kopce nad obcí se nachází Staré hřiště s travnatým, ne zcela rovným povrchem, kde se čas od času hraje fotbal, pořádají se zde každoročně čarodějnice a v roce 2003 se zde pořádala okrsková soutěž v požárním útoku. V létě se dá v obci i koupat v místním Močidle, což je vybetonovaná, otevřená a každoročně udržovaná nádrž na vodu pro hasiče. Dále jsou zde příhodné trasy pro pěší turistiku a cyklo turistiku. V zimě jsou zde dobré podmínky pro běžecké lyžování a na nedaleké sjezdovce Maliňák se dá dobře a levně lyžovat.

Obec se nachází v blízkosti hranic s Polskem a z tohoto důvodu je obec střežena policií ČR.

Téměř v obci se nachází turistická Jiráskova chata ležící 10 minut chůze od obce Dobrošov. Funguje podobně jako penzion, taktéž disponuje ubytovacími kapacitami, restaurací a rozhlednou, ze které je výhled na nedaleký Náchod a přilehlé okolí. Jiráskova chata prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Po bezmála 8 leté přestávce, kdy byla chata uzavřena, opět funguje. Otevřeno je zde po celý rok, pouze v pondělí je zavřeno.

V letním období je otevřeno Občerstvení V Závětří, nacházející se nedaleko vstupu do pevnosti Dobrošov.

Dobrovolná sdružení v obci jsou myslivecké sdružení, sdružení bunkrologů a sbor dobrovolných hasičů Dobrošov.

Sbor Dobrovolných hasičů Dobrošov je zájmové sdružení působící v oblasti požární a civilní ochrany. Sbor byl založen v roce 1888 a je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se zařazením do okrsku Náchod. Hasičská zbrojnice se nachází ve středu obce u Malého hřiště.

Po letech spánku se sbor probudil z nečinnosti na začátku 90 let 20. století po Sametové revoluci. SDH Dobrošov se začal po malých krůčcích zapojovat do dění v obci, v okrsku a zajišťovat tu nejzákladnější akceschopnost.

Hasičům Dobrošova bylo přiděleno nové - staré auto značky V3S v úpravě valník s nimž se sbor pravidelně začal zúčastňovat okrskových cvičení v rámci okrsku a pravidelně se sbor začal zúčastňovat alespoň dvou nebo tří soutěží ročně a to okrskových soutěží a soutěží na Lipí a ve Vysokově.

V roce 2000 zemřel bývalý dlouholetý člen SDH Dobrošov, pan Petr Gangura.

V roce 2003 byla sboru přidělena nová - stará přenosná motorová stříkačka PS 12 dosud sbor mohl pracovat pouze s PS 8 nebo DS 16.

SDH Dobrošov v roce 2003 oslavil 115 let od svého založení a při této příležitosti uspořádal okrskovou soutěž na místním Starém hřišti. Od tohoto roku činnost ve sboru přejímá mladá generace hasičů.

Nastupující mladá generace se začala více školit a cvičit a pravidelně od roku 2004 se zúčastňuje soutěží NHPL (Náchodská Hasičská Primátor liga), kde se v roce 2004 umístily z 24 přihlášených družstev na pěkném 13. místě. Dále hasičům Dobrošova bylo přiděleno nové - staré auto značky Avia a vozidlo V3S bylo převezeno do hasičské zbrojnice na Jizbici.

Rok 2005 patří k těm nejvytíženějším, sbor vyjížděl ke dvěma požárům a k jedné asistenci, dva mladí Dobrošováci začínají pravidelně vyjíždět k zásahům s jednotkou JPO Náchod město a další jeden se zúčastňuje též výjezdů, ale o poznání méně. Opravuje se DA Avia, DS 16 a upravuje se PS 12. Sbor se i nadále zúčastňuje NHPL a skončil na 8. místě.

V roce 2006 se vyškolili 2 noví velitelé a 2 strojníci, pravidelně se věnujeme údržbě a zkouškám vybavení. Hasičům Dobrošova byly přiděleny dvě nové-staré elektrocentrály. SDH Dobrošov má k dnešnímu dni 27 členů z toho 12 v JSDH a disponuje těmito způsobilostmi:

Způsobilost velitelů: 5
Způsobilost strojníků: 3
Způsobilost řidiče a cyklické prozkoušení řidiči C: 4
Způsobilost řidiče a cyklické prozkoušení řidiči D: 2
Způsobilost NDT: 4

Sbor se v letošním roce 2006 zúčastnil okrskové soutěže v České Čermné a okrskové prověrky konané na Dobrošově. Sbor se dále zúčastnil soutěže na Lipím a tří soutěží NHPL, kde obsadil 13. místo.

V letošním roce JSDH asistovala při pořádání čarodějnic na Jiráskově chatě a vyjela ke dvěma zásahům.

 

Starý rok se nám opět s novým rokem sešel a v uplynulém roce 2007 jsme se věnovali: pravidelné údržbě, opravě vybavení, pravidelnému školení a výcviku. V závěru roku si jeden hasič z mladší generace udělal řidičský průkaz skupiny C.

Během roku 2007 jsme dostali sponzorský dar ve výši 2000,- Kč od firmy Mesa Parts s. r. o. za který velice děkujeme. Mesa parts je výrobcem přesných rotačních dílců. Sídlo závodu se nachází na Vysokově u Náchoda.

V roce 2007 zemřel náš dlouholetý člen pan Václav Friml.

Na konci roku 2007 SDH Dobrošov má 26 členů a 13 členů v JSDH.

Dále se v roce 2007 SDH Dobrošov zúčastnil okrskové soutěže v České Čermné a cvičení konaného ve Starém Městě v Náchodě. Sbor se dále účastnil soutěže na Lipím a soutěže na Vysokově, která je zařazena v NHPL. Na konec jsme se zúčastnili soutěže v Novém Městě nad Metují.

JSDH se v roce 2007 provedla dvě asistence a vyjela ke třem zásahům.

 

Během roku 2008 jsme se věnovali: pravidelné údržbě, opravě vybavení, zejména pak opravě PS 12, opravě a úpravě DA AVIA a pravidelnému školení a výcviku. Tomáš Umlauf � mladý hasič na konci minulého roku 2007 získal řidičské oprávnění skupiny C a začátkem roku 2008 si rozšířil řidičské oprávnění C o řidičský průkaz skupiny E a profesní osvědčení. Následoval jej druhý hasič z mladší generace David Prokop, který složil v krátké době řidičské oprávnění skupiny C, E a profesní osvědčení.

V roce 2008 jsme oslavili 120 let od svého založení 29.4.1888. Oslavy to byly na naše poměry velkolepé. Děkujeme všem, kteří nám při organizaci akce pomohli. Byly to okolní sbory Lipí, Náchod město, Běloves, Jizbice a Borová. Kulturní a sportovní nadace města Náchoda přispěla částkou 3.000,- Kč. Upoutávku na akci nám na svých vlnách odvysílalo Rádio OK.

SDH Dobrošov se v roce 2008 zúčastnil okrskové soutěže na Lipí a cvičení konaného v České Čermné. Sbor se dále zúčastnil soutěže na Vysokově, která je zařazena v NHPL.

Byly jsme zklamáni, že jsme nebyly zařazeni mezi sbory, které se stát rozhodl vybavit novou vystrojí. Stát uvolnil 300 miliónu Kč na obuv a zásahové obleky. Každá jednotka JPO V dostane pět zcela nových nešitých obleků, jenž mají mít lepší vlastnosti něž současně používané obleky PS II a stejný počet nové obuvi. Tak jsme se radovali i my, ale moc nám to dlouho nevydrželo. Dobrošov je příměstskou částí města Náchoda a družstvo Dobrošov je součástí JPO Náchod. JPO Náchod byla nedávno celá zařazena do JPO III i s družstvem Dobrošov, které bylo před změnou zařazeno do JPO V. Nikdo nás o změně zařazení družstva Dobrošov neinformoval. Přesunem z JPO V do JPO III jsme přišli o tuto možnost vystrojení. Péči zřizovatele jsme sice postupně vybavováni, avšak tuto výstroj bychom také nutně potřebovali.

V roce 2008 JSDH provedla jednu asistenci - preventivní dohled nad ohňostrojem na Náchodském zámku dne 7.května 2008 a vyjela k šesti zásahům.

Město Náchod Náchodská zámek Pohled na Náchodské údolí z Dobrošova
Jiráskova chata Dobrošov Členové SDH Dobrošov
Pevnostní systém Dobrošov 1937-38 Jiráskova chata před rekonstrukcí Kolektivní foto po vybojování 3.místa v okreskové soutěži na Borové 2005
Soutěžící členové SDH Dobrošov
na soutěži NHPL ve Velké Jesenici 2004
Rada starších na soutěži v Přibyslavi
(pouze jako přihlížející)
Rada mladších na soutěži v Přibyslavi
(pouze jako přihlížející)
Sousední vesnice Fotografie z výstavby
opevnění Dobrošov
Jiráskova chata

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.