Historie

Založeno 1888

Podnět k založení Sboru dobrovolných hasičů vznikl v roce 1888. Další historie není zatím známa a teprve ji mapujeme.

SDH Dobrošov

Sbor dobrovolných hasičů byl v Dobrošově, tedy ve vsi písemně připomínané již v 1. polovině 15. století, založen na jaře roku 1888, tedy zhruba 20 let po vzniku organizovaného hnutí dobrovolného hasičstva na Litoměřicku, a ve stejném roce, kdy byly založeny hasičské sbory také na Jizbici a na Lipí. Od svého vzniku funguje sbor nepřetržitě dodnes, kdy pracuje pod OSH SHČMS v Náchodě, kde je organizován v okrsku Náchod.

Sbor po dobu své existence prožíval, stejně jako asi všechny obdobné organizace, střídavě četná období vzestupů i ústupů. Svou životaschopnost sbor prokázal zejména překonáním období obou světových válek, což lze konstatovat i o celém dobrovolném hasičském hnutí. Velmi zajímavá pak byla první polovina 70. let minulého století, kdy se dobrošovští hasiči v součinnosti s tehdejším MNV významně angažovali při vybudování vodovodních a kanalizačních rozvodů v obci, dále pak byly za jejich výrazného přispění postaveny obě požární nádrže, nová hasičská zbrojnice a proběhlo také vyasfaltování cest po Dobrošově.

K další významné aktivizaci činnosti sboru dochází přibližně od poloviny 90. let, kdy se doplnila a ustálila členská základna (pohybuje se mezi 25 - 30 členy), příslušníci sboru získali potřebné odbornosti a způsobilosti a sbor tak mohl výrazně rozšířit svoji činnost. Opravena byla požární zbrojnice (střecha, elektrorozvody, fasáda, nátěry). Péčí zřizovatele bylo také doplněno vybavení jednotky sboru tak, aby tato byla akceschopná při hašení vodou, popř. pěnou v místě nebo při výjezdu - sbor má v užívání majetek Města Náchoda (zbrojnice, technika, výstroj a výzbroj) a jeho jednotka vyjíždí k zásahům jako družstvo JPO Náchod. Někteří členové sboru rovněž vyjíždějí na základě dohod přímo s náchodským družstvem.

Pro zásahy nyní jednotka sboru používá kompletně vybavený požární dopravní automobil AVIA DA-12 a přenosné motorové stříkačky PS 12 a PS 8. V nedávné minulosti u sboru sloužil nákladní automobil Praga V3S, ještě dříve pak lehká nákladní Tatra 805 "Kačena". Technickou zajímavostí mezi vybavením, užívaným SDH Dobrošov, je dnes už historická motorová stříkačka PS 16 se čtyřválcovým, čtyřdobým motorem SMEKAL a rotační sklopnou vývěvou, pocházející z roku 1950, kterou strojníci sboru opravili a udržují ji dodnes plně funkční.

V současné době se sbor nachází v další vlně generační obměny, kdy jeho činnost ve stále větší míře zajišťuje nastupující nová, prozatím nejmladší generace dobrošovských hasičů. Tito mladí členové se též ve chvílích volna jako soutěžní družstvo zabývají požárním sportem, kdy svoje hasičské dovednosti prohlubují účastí na soutěžích a v neposlední řadě tím také utužují kamarádské vztahy ve sboru. Sbor dobrovolných hasičů Dobrošov letos oslaví 120. výročí své existence a je potěšitelné, že nemusí pouze žít ze vzpomínek a slavných tradic ale může též směle hledět do budoucnosti. Tento příslib je velice důležitý, uvědomíme-li si, že právě hasiči a myslivci jsou posledními organizacemi, které na Ddobrošově fungují a výrazně tak přispívají ke společenkému životu ve vsi.
J.U.

Stavba hasičské zbrojnice

                        

                        

                        

 

Období 1996 - 2000

Úplná dvouletá nečinnost sboru byla přerušena v roce 1996 nástupem mladé generace, od toho roku se také sbor zúčastňuje všech akcí v okrsku.

Sbor dobrovolných hasičů Dobrošov je zájmové sdružení působící v oblasti požární ochrany. Sbor je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V této době má sbor 24 členů. Přísluší do okresu Náchod, hasičská zbrojnice se nachází v příměstské části Dobrošov, která je součástí města Náchoda.

Výjezdová jednotka o počtu 10 hasičů má v současnosti k dispozici požární speciál automobil Praga V3S, stříkačky DS16 a PS8 a veškeré hasičské prostředky pro hašení vodou. Jednotka je do okresního poplachového plánu zařazena v kategorii JPO V. Hasebním obvodem jednotky je katastr Dobrošov s pomocí na sousedním katastru České Čermné a Jizbice. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem okresu Náchod může zasahovat na celém území okresu Náchod.

Fotografie z let předešlých

 

Okrskové cvičení 1998 na Dobrošově - dopravní vedení na Jiráskovu chatu (před hasičskou zbrojnicí) Okrskové cvičení 1998 na Dobrošově - dopravní vedení na Jiráskovu chatu (na návsi) Okrskové cvičení 1998 na Dobrošově - dopravní vedení na Jiráskovu chatu (na návsi).
Z leva horní řada: Josef Malina, Petr Ješko, Miloš Vondráček, Ladislav Vondráček st., Josef Umlauf.
Z leva dolní řada: Josef Lochman, Jiří Urban, Antonín Vondráček.
     
Okrsková soutěž na Lipí 1999 Okrsková soutěž na Vysokově (na letišti) 2000
Z leva horní řada: Josef Malina, Miloš Vondráček, Miloš Štěpán Vondráček, Josef Umlauf ml., Jaroslav Maier.
Z leva dolní řada: Josef Umlauf st., Jiří Urban.
 Okrsková soutěž na Vysokově (na letišti) 2000

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.